รายการ CD & DVD รวมคำสอนครูบาอาจารย์
พระธรรมเทศนา ในรูปแบบ CD & DVD Mp3 รวมคำสอนของพระครูบาอาจารย์ต่างๆ ที่ทางเว็บได้รับความกรุณาจากผู้ร่วมโครงการ ส่งเข้ามาเก็บไว้เป็นต้นฉบับ มีไว้เพื่อการเผยแผ่เป็นธรรมทาน โดยแต่ละรายการจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลในแผ่น ว่าเป็นแผ่นชนิดใด เล่นได้กับเครื่องใดบ้าง และมีจำนวนกี่แผ่น และความเป็นมาของแผ่น ขอให้ทุกท่านกรุณาอ่านรายละเอียดของแผ่นและทำความเข้าใจให้ครบถ้วน เพื่อจะได้เลือกได้ตรงกับความต้องการ เพราะในบางรายการอาจจะมีไฟล์ที่ซ้ำกัน ต่างกันที่ลักษณะในการบันทึก ขอให้ทุกท่านตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะเลือกรับไปศึกษา...และถ้ามีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่เว็บมาสเตอร์ครับ
 

 

รายการ CD พระธรรมเทศนา
( รวมคำสอนครูบาอาจารย์สายพระป่า )

รายการ CD พระธรรมเทศนา
( รวมคำสอนการปฏิบัติธรรมแนวเจริญสติ )
รายการ CD พระธรรมเทศนา
( รวมคำสอนของพระสงฆ์ ธรรมพื้นฐานทั่วไป )
รายการ CD ธรรมะบรรยาย
( ธรรมะทั่วไป รวมทุกประเภท )
รายการ DVD พระธรรมเทศนา
 
             
ท่านที่สนใจเกี่ยวกับโครงการติดต่อสอบถามได้ที่  webmaster@cdthamma.com