รายการ DVD mp3 รหัส DVD001 - DVD015
พระธรรมเทศนา ในรูปแบบ DVD mp3 ของพระครูบาอาจารย์ต่างๆ ที่ทางเว็บได้รับความกรุณาจากผู้ร่วมโครงการ ส่งเข้ามาเก็บไว้เป็นต้นฉบับ มีไว้เพื่อการเผยแผ่เป็นธรรมทาน ท่านสามารถเลือกดูข้อมูลภายในแผ่นได้ โดยคลิ๊กที่รูป บ้างรายการจะแสดงหน้าเพจขึ้นมาเป็นรหัสซีดี ซึ่งหมายถึง แผ่น DVD จะมีข้อมูลเหมือนในแผ่นซีดีรหัสนั้นๆครบทั้งหมดทั้งชุดครับ บ้างรายการจะขึ้นเป็นหน้าเพจเล็กๆ โดยจะแสดงเป็นรหัสซีดี ซึ่งหมายถึงจะมีข้อมูลทั้งหมดอยู่ในแผ่น DVD แต่ถ้าสนใจจะดูรายละเอียดก็ให้คลิ๊กที่เลขรหัสแผ่นซีดีครับ ในแต่ละรายการจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลในแผ่น ว่าบันทึกที่มาตราฐานอะไร เล่นได้กับเครื่องใดบ้าง และมีจำนวนกี่แผ่น และความเป็นมาของแผ่น ขอให้ทุกท่านกรุณาอ่านรายละเอียดของแผ่นและทำความเข้าใจให้ครบถ้วน เพื่อจะได้เลือกได้ตรงกับความต้องการ เพราะในบางรายการอาจจะมีไฟล์ที่ซ้ำกัน ต่างกันที่ลักษณะในการบันทึก ขอให้ทุกท่านตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะเลือกรับไปศึกษา...และถ้ามีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่เว็บมาสเตอร์ครับ
 

รหัสแผ่น

รายการ

ภายในแผ่น

DVD001

พระธรรมเทศนา โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

DVD002

พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ( 1 แผ่น )

DVD003

พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ( ชุด 2 แผ่น )

DVD004

พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ( ชุด 3 แผ่น )

DVD005

พระธรรมเทศนา โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ( ชุด 2 แผ่น )

DVD006

การเจริญสติ...ตามแนวทาง หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ( 1 แผ่น )

DVD007

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป ( 1 แผ่น )

DVD008

ระธรรมเทศนา โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ( 2 แผ่น )

DVD009

ระธรรมเทศนา โดย พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช ( 1 แผ่น )

DVD010

พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์แบน ธนากโร ( 2 แผ่น )

DVD011

รวมเสียงอ่านหนังสือ ผลงานของผู้เขียน ดังตฤณ ( 1 แผ่น )

DVD012

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ( 1 แผ่น )

DVD014

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อสมบูรณ์ ฉตฺตสุวณฺโณ ( 1 แผ่น )
 
             
ท่านใดต้องการสำเนาแผ่น DVD ติดต่อสอบถามได้ที่  webmaster@cdthamma.com