Skin by [cer]
 
 
เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 

 
 
 
 
 
หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
 
  ข่าว: สวัสดีครับ ตอนนี้กระดาานข่าวสารกลับมาเป็นปกติแล้วครับ
 ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  (อ่าน 4300 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ฟ้าใส
บุคคลทั่วไป
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2008, 07:07:50 pm »

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐   ณ วัดเทียบศิลาราม
ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ ๕ - ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑

........................................................
๑. ชื่อโครงการ

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๒. หลักการและเหตุผล

ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ มาจนถึงปัจจุบัน ทรงสนพระราชหฤทัย
ในพระพุทธศาสนา ทรงผนวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภ์ และทรงเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา
เป็นอย่างมาก พระราชกรณียกิจและพระราชดำริ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
มีนานัปการ จะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ตามพระราชประเพณีมากมายนานัปการ สมควรที่พสกนิกรทั้งปวง จะได้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพียรศึกษาหลักธรรมพระพุทธศาสนาให้ถึงแก่นแท้แห่งสาระธรรม
เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
เนื่องในมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ทางวัดเทียบศิลาราม ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐและความเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภ์ จึงจัดการบรรพชาสามเณร ซึ่งเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน เป็นวัฒนธรรมอันดีงาม สามารถขัดเกลา อุปนิสัย ยกระดับจิตใจของนักเรียน นักศึกษา ในชาติ ให้อ่อนโยนด้วยการศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอน ในพระพุทธศาสนา สามารถพัฒนาตนเอง ดำรงตนเป็นคนดีในสังคม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในมหามงคลทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๓.๒ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้ร่วมบรรพชาเป็นสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคล
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอบรม
และปฏิบัติธรรมได้อย่าง ถูกต้องสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
และความรู้ที่ได้จากการศึกษาอบรมไป ใช้ในชีวิตประจำวัน
๓.๔ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการปลูกฝัง และพัฒนาศีลธรรม
 
๔. เป้าหมาย

๔.๑ นักเรียนที่เข้าร่วมบรรพชา จำนวน 81 คน

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๕.๑ คณะสงฆ์อำเภอขุนหาญ
๕.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
๕.๓ นายอำเภอขุนหาญ
๔.๔ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอขุนหาญ
๕.๕ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนหาญ
๕.๖ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุนหาญ
๕.๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่ง ในเขตอำเภอขุนหาญ
๕.๘ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ทุกตำบล
ทุกหมู่บ้านในเขตอำเภอขุนหาญ


๖. ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ ๕ - ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑

๗. สถานที่ดำเนินการ

ณ วัดเทียบศิลาราม ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
๘. งบประมาณ จำนวน 180,500 บาท ( หนึ่งแสนแปดหมืนห้าร้อยบาทถ้วน )
๘.๑ ผ้าไตร จำนวน 81 ชุดๆ ละ 500 บาท เป็นจำนวนเงิน 40,500 บาท
๘.๒ ค่าอาหาร ๒๐ วันๆละ 3,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท
๘.๓ น้ำปานะ ๒๐ วันๆละ 1,500 บาท เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท
๘.๔ ประชาสัมพันธ์ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
๘.๕ วิทยากร เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท
๘.๖ อื่นๆ (อุปกรณ์การจัดกิจกรรม) เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ได้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๙.๒ ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมบรรพชาเป็นสามเณร
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในปีมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๙.๓ ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาอบรม และปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้องสามารถนำ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและความรู้ที่ได้จากการศึกษาอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๙.๔ ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการปลูกฝัง และพัฒนาศีลธรรม
 
ติดต่ออุปถัมภ์โครงการได้ที่

หรือที่ธนาคารกรุงไทย สาขาอำเภอขุนหาญ

ชื่อบัญชี พระสุพิน อัตตสันโต

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 326-0-00987-6

ถ้าต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาแจ้งชื่อและที่อยู่ ส่งไปที่ พระสุพิน อัตตสันโต

วัดเทียบศิลาราม บ้านหลักหินใหม่ หมู่ 18 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150

โทร.045.637233 หรือ 085.6578676

http://www.wattiabsilaram.net/

webmaster@wattiabsilaraml.net
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14830&sid=55e2901be6755c95b9c910f8cc341f8f
ฟ้าใส
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 07:10:17 am »

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ณ วัดเทียบศิลาราม ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ ๕ - ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ขออนุโมทนาบุญกับท่านพระอาจารย์สุโข กตปุญโญ
เจ้าอาวาสวัดสุพรรณรัตน ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
ได้อุปถัมภ์ผ้าไตรจำนวน 100 ชุด วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551

ขออนุโมทนาบุญกับผู้ไม่ประสงค์ออกนามได้โอนเงินเข้าบัญชี 300 บาท วันนี้

ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาดังนี้

นายไพศาล เต็งเจริญชัย 1250 บาท
นายอนุ ทองศรี 1000 บาท
นายสรรเพชญ์ ทะกันจร 500 บาท
นายสุรศักดิ์ คล่องการพานิช 100 บาท
นายสิทธิพร บุตรพุทธา 100 บาท
นายพีรพัฒน์ ทองอันตังและครอบครัว 50 บาท

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
จงดลบันดาลประทานพร ให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ
ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ

ติดต่ออุปถัมภ์โครงการได้ที่ พระสุพิน อัตตสันโต

หรือที่ธนาคารกรุงไทย สาขาอำเภอขุนหาญ

ชื่อบัญชี พระสุพิน อัตตสันโต

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 326-0-00987-6

ถ้าต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาแจ้งชื่อและที่อยู่ ส่งไปที่ พระสุพิน อัตตสันโต

วัดเทียบศิลาราม บ้านหลักหินใหม่ หมู่ 18 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150

โทร.045.637233 หรือ 085.6578676

http://www.wattiabsilaram.net/

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14830
หน้า: [1]
 
 

Powered by SMF 2.0 Beta 4 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC
Simple Audio Video Embedder | Thai language by ThaiSMF
EnerGy Skin by [cer]