รายนามพระสังฆาธิการ เจ้าคณะจังหวัด ( ธรรมยุต )
*** ภาคกลาง ***

 

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ

นาม

พระพรหมมุนี

ที่อยู่

วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  10200

สถานะ

ได้ดำเนินการจัดทำซีดีถวายพระคุณเจ้าเรียบร้อยแล้ว

 

จังหวัด

กาญจนบุรี – นครปฐม - สุพรรณบุรี

นาม

พระราชวินยาภรณ์

ที่อยู่

วัดเสนหา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

สถานะ

ได้ดำเนินการจัดทำซีดีถวายพระคุณเจ้าเรียบร้อยแล้ว

 

จังหวัด

ชัยนาท – สิงห์บุรี - อุทัยธานี

นาม

พระสุนทรธรรมโสภิต

ที่อยู่

วัดโบสถ์ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงหร์บุรี 16110

สถานะ

ได้ดำเนินการจัดทำซีดีถวายพระคุณเจ้าเรียบร้อยแล้ว

 

จังหวัด

นครนายก - ฉะเชิงเทรา

นาม

พระมงคลบัณฑิต

ที่อยู่

วัดเทพนิมิตร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

สถานะ

ได้ดำเนินการจัดทำซีดีถวายพระคุณเจ้าเรียบร้อยแล้ว

 

จังหวัด

นนทบุรี

นาม

พระราชโสภณ

ที่อยู่

วัดบางขวาง ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

สถานะ

ได้ดำเนินการจัดทำซีดีถวายพระคุณเจ้าเรียบร้อยแล้ว

 

จังหวัด

ปทุมธานี

นาม

พระธรรมเมธาภรณ์

ที่อยู่

วัดจันทร์กะพ้อ ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

สถานะ

ได้ดำเนินการจัดทำซีดีถวายพระคุณเจ้าเรียบร้อยแล้ว

 

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

นาม

พระราชมงคลสุธี (รก.)

ที่อยู่

วัดราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

สถานะ

ได้ดำเนินการจัดทำซีดีถวายพระคุณเจ้าเรียบร้อยแล้ว

 

จังหวัด

เพชรบุรี

นาม

พระเทพเมธาภรณ์

ที่อยู่

วัดสนามพราหมณ์ ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

สถานะ

ได้ดำเนินการจัดทำซีดีถวายพระคุณเจ้าเรียบร้อยแล้ว

 

จังหวัด

ราชบุรี

นาม

พระราชวราภรณ์

ที่อยู่

วัดศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

สถานะ

ได้ดำเนินการจัดทำซีดีถวายพระคุณเจ้าเรียบร้อยแล้ว

 

จังหวัด

ลพบุรี - สระบุรี

นาม

พระเทพกวี (รก.)

ที่อยู่

วัดราชบพิธ ต.วัดราชบพิธ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

สถานะ

ได้ดำเนินการจัดทำซีดีถวายพระคุณเจ้าเรียบร้อยแล้ว

 

จังหวัด

สมุทรสงคราม

นาม

พระโสภณวิสุทธิคุณ

ที่อยู่

วัดเกตการาม ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

สถานะ

ได้ดำเนินการจัดทำซีดีถวายพระคุณเจ้าเรียบร้อยแล้ว

 

จังหวัด

สมุทรสาคร

นาม

พระสาสนโสภณ (รก.)

ที่อยู่

วัดราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

สถานะ

ได้ดำเนินการจัดทำซีดีถวายพระคุณเจ้าเรียบร้อยแล้ว

 

จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

นาม

พระธรรมบัณฑิต

ที่อยู่

วัดนิเวศธรรมประวัติ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

สถานะ

ได้ดำเนินการจัดทำซีดีถวายพระคุณเจ้าเรียบร้อยแล้ว

 

จังหวัด

อ่างทอง

นาม

พระราชญาณดิลก

ที่อยู่

วัดปลดสัตว์ ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000

สถานะ

ได้ดำเนินการจัดทำซีดีถวายพระคุณเจ้าเรียบร้อยแล้ว

 

www.CDthamma.com & www.CDdhamma.com

ศูนย์ร่วมซีดีพระธรรมเทศนา จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน