เว็บบอร์ดซีดีธรรมะ


 

คะแนนโหวด 2 คะแนน


ขณะนี้คุณยังโหวดได้ครับ

  ขอปวารณาจัดทำซีดีถวายให้แก่ พระสงฆ์ , เณร รอบของเดือน ธันวาคม 2547 ( 50 ชุดๆละ 3 แผ่น )

 

 

   กราบนมัสการพระคุณเจ้า.......

ทางคณะเว็บซีดีธรรมะขอปวารณาจัดทำซีดีถวายให้แก่ พระสงฆ์ , เณร รอบของเดือน ธันวาคม 2547
พระคุณเจ้าสามารถขอรับนำไปใช้ส่วนตัวได้ครับ ขอรับได้ท่านละ 1 ชุดครับ
จัดถวายจำนวน 50 ชุดๆละ 3 แผ่น หรือครบกำหนดวันที่ 30 ธันวาคม 2547

-
พระคุณเจ้าสามารถเลือกรับซีดีได้ จากรายการซีดีภายในเว็บครับ
-
ภายในกระทู้นี้ พระคุณเจ้าสามารถขอรับได้ครั้งเดียวนะครับ 1 ชุดเท่านั้นครับ
-
หลังจากลง ชื่อ-ที่อยู่แล้ว กรุณาตรวจสอบด้วยนะครับ ว่ามีข้อมูลอยู่ในระบบหรือไม่


กรณีบุคคลธรรมดา ขอรับซีดีได้ในกระทู้อื่นๆนะครับ


ตัวอย่างการลงชื่อขอรับ
อนุโมทนาขอรับถวาย 1 ชุด

ส่งถึง ( ตัวอย่างเป็นการสมมุติขึ้นครับ )
พระมหาเมตตาคุณ
วัดธรรมะธิคุณ ต.ทุ่งแสงทอง
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
รหัสยืนยันตัวจริง : 336699

แผ่นที่ต้องการ
CD001
รวม CD พระไตรปิฏก ( 3 in 1 )
CD004
พระธรรมเทศนา หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
CD069
พระธรรมเทศนา หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ชุด ธรรมปฏิบัติ แผ่นที่ 1
(
กรณีซีดีเป็นชุดที่มีหลายแผ่นกรุณาระบุแผ่นที่ท่านต้องการด้วยครับ )

หมายเหตุ
รหัสยืนยันตัวจริง : เป็นเลข 6 หลัก เลขอะไรก็ได้
ขอให้ออกมาจากใจ เป็นผู้ยืนยันตนเองว่าขอรับเองโดยตรง


ขอนอบน้อมถวายเป็นธรรมทาน
จากคณะผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดของเว็บครับ

แผ่นมีปัญหา หรือ ลงชื่อไว้แล้วแต่ไม่ได้รับ ติดต่อสอบถามได้ที่
webmaster@cdthamma.com
ณัฏฐ์ วสุวงศ์สรณ์


Add ICQICQ : - พิมพ์หน้านี้ส่งประกาศนี้ให้เพื่อนส่งให้เพื่อน 

จากคุณ :- webmaster Emailwebmaster@cdthamma.com / วันที่ [ 6/12/2547 13:07:21 ] เบอร์โทร[ - ] แจ้งลบประกาศแจ้งลบกระทู้ 

 

 

 

มีผู้แสดงความคิดเห็นดังนี้

 

 

    ความคิดเห็นที่ 1 : ขออนุโมทนาส่วนบุญกุศลด้วย ขอรับ CD ที่ต้องการแผ่น ดังนี้
CD143
วีซีดี พุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล จัดทำโดยพระอาจารย์มหาบุญช่วย
CD146
พระธรรมเทศนา โดย พระครูเกษมธรรมทัต ( สุรศักดิ์ เขมรํสี ) แผ่นที่ 1
CD154
พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ แผ่นที่ 4
กรุณาส่ง พระครูโสภณวัชรคุณ โรงเรียนวชิรกุญชร มัธยม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

จากคุณ :- พระครูโสภณวัชรคุณ Email : sukk.t@chaiyo.com [6 ธันวาคม 2547,19:09] IP : 203.150.217.119

 

 

    ความคิดเห็นที่ 2 : อนุโมทนาขอรับ ต้องการแผ่น CD รหัส
CD014
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ( 2 แผ่น )
CD068
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร แผ่นที่ 1
CD075
พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ แผ่นที่ 2
กรุณาส่ง พระครูอภิสิทธิ์ วัดนาควัชรโสภณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

จากคุณ :- พระครูอภิสิทธิ์ Email : su@chaiyo.com [6 ธันวาคม 2547,19:28] IP : 203.150.217.119

 

 

    ความคิดเห็นที่ 3 : อนุโมทนาขอรับ ต้องการแผ่น CD รหัส
CD014
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ( 2 แผ่น )
CD070
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ( เทศน์อบรมพระ )
CD075
พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ แผ่นที่ 2
กรุณาส่ง พระครูเพลิน โกวิโท วัดช้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

จากคุณ :- พระครูเพลิน Email : nas@chaiyo.com [6 ธันวาคม 2547,19:34] IP : 203.150.217.119

 

 

    ความคิดเห็นที่ 4 : ขออนุโมทนาด้วยครับ

กรุณาส่ง
พระใบฎีกาเสริมศักดิ์ อคฺควชิโร
วัดบัวงาม 1 หมู่ 1 ต.บัวงาม
อ. ดำเนินสะดวก
จ. ราชบุรี
70210

รหัสยืนยันตังจริง: 251389
แผ่นที่ต้องการ
CD157 MP3 & VCD
ชีวประวัติครูบาอาจารย์ ( 5 แผ่น ) แผ่นที่ 4 และ 5
CD167
ใต้ร่มกาสาวพัตร์ ผลงานโดย อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ

จากคุณ :- พระใบฎีกาเสริมศักดิ์ Email : watbuangam@yahoo.com [7 ธันวาคม 2547,09:00] IP : 203.150.217.119

 

 

    ความคิดเห็นที่ 5 : ขอรับซีดี
ส่งถึง
พระธรชญาน์ ชุติปัญโญ
วัดเขาถ้ำกุญชร
หมู่ที่๒ ต.ห้วยไผ่
อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐

รหัสยืนยันตัวจริง : 012501

แผ่นที่ต้องการ
CD058
หลวงตามหาบัว แผ่นที่4, แผ่นที่23, แผ่นที่24

จากคุณ :- พระธรชญาน์ Email : tornchaya@yahoo.com [7 ธันวาคม 2547,10:07] IP : 203.150.217.119

 

 

    ความคิดเห็นที่ 6 :
อนุโมทนาบุญด้วย

พระโชติ ชวโน
วัดนก ซ.พาณิชย์การธนบุรี
ถ.จรัญสนิทวงศ์13 เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160

รหัสยืนยันตัวจริง : 111111
ขอรับแผ่น : CD170 พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ ชยสาโร ภิกขุ ( 2 แผ่น )
CD171
เสียงอ่านหนังสือ บางแง่มุมในพุทธศาสนาแห่งชีวิต โดย อริโย ภิกขุ

จากคุณ :- พระโชติ ชวโน Email : chot@jorjae.com [7 ธันวาคม 2547,13:25] IP : 203.118.101.71

 

 

    ความคิดเห็นที่ 7 : อนุโมทนาขอรับถวาย 1 ชุด

กรุณาส่ง

พระสุรพล สุรพโล
8
วัดปากน้ำ ห้อง42 ตึกมงคลฯ ถ.เทอดไท
ปากคลอง ภาษีเจริญ กทมฯ10160

รหัสยืนยันตัวจริง :420603

ขอรับแผ่น : CD170 พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ ชยสาโร ภิกขุ ( 2 แผ่น )
CD171
เสียงอ่านหนังสือ บางแง่มุมในพุทธศาสนาแห่งชีวิต โดย อริโย ภิกขุ

จากคุณ :- สุรพล สุรพโล Email : maha2012@hotmail.com [7 ธันวาคม 2547,19:19] IP : 210.246.70.66

 

 

    ความคิดเห็นที่ 8 : ขออนุโมทนาส่วนบุญกุศลด้วย ขอรับ CD รหัส
CD156
วีดีทัศน์ พระพุทธประวัติ ( THE LIFE OF BUDDHA )
CD131
วีซีดี ปสาทรูป ๕ ( พุทธพจน์ - อรรถกา - กายวิภาค )
CD141
วีซีดี การเจริญแห่งรูป - คัพภไสยกสัตว์ ( พุทธพจน์ - อรรถกา - กายวิภาค )
กรุณาส่ง สามเณรสุวิทย์ พรมสูตร์ วัดช้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

จากคุณ :- สามเณรสุวิทย์ Email : sv@chaiyo.com [8 ธันวาคม 2547,20:18] IP : 203.150.217.113

 

 

    ความคิดเห็นที่ 9 : ขอรับ 1 ชุด
CD156
วีดีทัศน์ พระพุทธประวัติ ( THE LIFE OF
BUDDHA )
CD167
ใต้ร่มกาสาวพัตร์ ผลงานโดย อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ
CD171
เสียงอ่านหนังสือ บางแง่มุมในพุทธศาสนาแห่งชีวิต โดย อริโย ภิกขุ
ส่งที่พระมหาอารีย์ ปภสฺสโร คณะ9 อิสรภาพ23 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเเทพ 10600
รหัสยืนยันตังจริง: 763460

จากคุณ :- พระมหาอารีย์ Email : aneeko@sanook.com [9 ธันวาคม 2547,16:13] IP : 203.156.27.151

 

 

    ความคิดเห็นที่ 10 : CD156 วีดีทัศน์ พระพุทธประวัติ ( THE LIFE OF
BUDDHA )
CD167
ใต้ร่มกาสาวพัตร์ ผลงานโดย อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ
CD171
เสียงอ่านหนังสือ บางแง่มุมในพุทธศาสนาแห่งชีวิต โดย อริโย ภิกขุ
ส่งที่พระมหาอารีย์ ปภสฺสโร คณะ9 วัดราชสิทธารามอิสรภาพ23 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเเทพ 10600
รหัสยืนยันตังจริง: 763460

จากคุณ :- พระมหาอารีย์ Email : aneeko@sanook.com [9 ธันวาคม 2547,16:19] IP : 203.156.27.151

 

 

    ความคิดเห็นที่ 11 : อนุโมทนาขอรับถวาย 1 ชุด
รหัสยืนยันตัวจริง :123456

พระคันธสาราภิวงศ์ ๓๗ วัดท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

แผ่นที่ต้องการ
รหัสแผ่น CD010 เทศนาภาษาอังกฤษของอาจารย์พรหมวังโส และท่านอื่นๆ 1 ชุด มี 2 แผ่น
รหัส CD143 วีซีดี พุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล
จัดทำโดยพระอาจารย์ มหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

จากคุณ :- sl Email : tamaoh24@hotmail.com [10 ธันวาคม 2547,17:43] IP : 203.172.54.227

 

 

    ความคิดเห็นที่ 12 : ขออนุโมทนารับถวาย๑ชุด
ส่งถึง
พระยุทธภูมิ อนาลโย
วัดคุ้งตะเภา อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ 53000
รหัสตัวจริง:๑๒๓๔๕๖

แผ่นที่ต้องการ
CD028
ซีดีรอมพระไตรปิฎกมจร.(เวอร์ชั่น2)
CD017
เสียงอ่านหนังสือวิปัสสนานุบาล
CD167
ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ

จากคุณ :- พระยุทธภูมิ อนาลโย Email : yuttanalayo@hotmail.com [11 ธันวาคม 2547,10:01] IP : 203.150.217.113

 

 

    ความคิดเห็นที่ 13 : อนุโมทนาขอรับ 1 ชุด
กรุณาส่ง พระวงศกร มหาญาโณ วัดบ้านเพ ต. เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160
รหัสยืนยันตัวจริง : 513505
CD035
รวมประวัติพระอาจารย์ ( รวม 3 ท่าน )
CD049
พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่จันทา ถาวโร
CD050
พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่จันทา ถาวโร – หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม

จากคุณ :- พระวงศกร มหาญาโณ Email : luang_p_tom@hotmail.com [13 ธันวาคม 2547,22:31] IP : 203.150.217.118

 

 

    ความคิดเห็นที่ 14 : อนุโมทนาขอรับถวาย 1 ชุด
กรุณาส่ง พระสุวิทย์ เขมธโร (ครูบาจิ๊บ) วัดบ้านเพ ต. เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160
รหัสยืนยันตัวจริง :524148
แผ่นที่ต้องการ
พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่จันทา ถาวโร ( ชุด 6 แผ่น )
*****
ขอรับแผ่นที่ 1-3 ครับโมทนาด้วยครับ

จากคุณ :- พระสุวิทย์ เขมธโร Email : luang_p_tom@hotmail.com [13 ธันวาคม 2547,22:47] IP : 203.150.217.120

 

 

    ความคิดเห็นที่ 15 : อนุโมทนาขอรับถวาย 1 ชุด
กรุณาส่ง พระ ธีรพงษ์ อิทธิทโร(ครูบาเป็ด) วัดบ้านเพ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160
รหัสยืนยันตัวจริง :515334
แผ่นที่ต้องการ
พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่จันทา ถาวโร ( ชุด 6 แผ่น )
*********
ขอรับแผ่นที่ 4-6 ครับ********

จากคุณ :- พระ ธีรพงษ์ อิทธิทโร Email : luang_p_tom@hotmail.com [13 ธันวาคม 2547,22:54] IP : 203.150.217.120

 

 

    ความคิดเห็นที่ 16 : อนุโมทนาขอรับถวาย 1 ชุด
กรุณาส่ง พระสมจิต สุทธิจิตโต(ครูบา หมึก) วัดบ้านเพ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160
รหัสยืนยันตัวจริง :651446
แผ่นที่ต้องการ
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักของใจ ( 10 แผ่น )**********ขอแผ่น 1-3

จากคุณ :- พระสมจิต สุทธิจิตโต( Email : luang_p_tom@hotmail.com [13 ธันวาคม 2547,23:52] IP : 203.150.217.118

 

 

    ความคิดเห็นที่ 17 : อนุโมทนาขอรับถวาย 1 ชุด
กรุณาส่ง หลวงตา เคน วัดบ้านเพ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160
รหัสยืนยันตัวจริง :653563
แผ่นที่ต้องการหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมพระ ชุดหลักของใจ ( 10 แผ่น )**********ขอแผ่น 4-6

จากคุณ :- หลวงตา เคน Email : luang_p_tom@hotmail.com [14 ธันวาคม 2547,00:01] IP : 203.150.217.118

 

 

    ความคิดเห็นที่ 18 : ขออนุโมทนา ใคร่ขอแจ้งรับแทนพระ เนื่องจากท่านไม่สะดวกเข้าเวป
พระอาจารย์สมบูรณ์ (จันทบุรี)
วัดดอยธรรมเจดีย์ ตำบลตองโขบ
อำเภอโคกศรีสุพรรณ
จังหวัดสกลนคร 47280

รหัสยืนยันตัวจริง :999999
1.
รหัส CD090 พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์บุญเพ็ง กัปปโก
2.
รหัส CD092 พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป แผ่นที่ 1
3.
รหัส CD158 พระธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ แผ่นที่ 5 หลวงปู่หล้า เขมปัตโต DISC 3 วัดบรรพตคีรี ( ภูจ้อก้อ ) จ.มุกดาหาร

จากคุณ :- โยม Email : โยม@โยมอุปัฎฐาก [14 ธันวาคม 2547,15:12] IP : 202.57.170.101

 

 

    ความคิดเห็นที่ 19 : ขออนุโมทนา

พระอธิการสมภพ เขมเทโว
วัดดาวเรือง 133 ม.6 ต.บางพูด
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

รหัสยืนยันตัวจริง : 025279
ขอรับแผ่น : 1. CD153 พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญรหัส
2. CD159
พระธรรมเทศนา งานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ
3. CD167
ใต้ร่มกาสาวพัตร์ ผลงานโดย อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ

จากคุณ :- พระอธิการสมภพ Email : baowjun@hotmail.com [15 ธันวาคม 2547,05:39] IP : 210.246.75.253

 

 

    ความคิดเห็นที่ 20 :
ขออนุโมทนาด้วยครับ

กรุณาส่งมาที่
พระพีรพล อภินนฺโท
วัดคุ้งตะเภา อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ 53000

ยืนยันรหัส:999999
ต้องการCD
CD095
ธรรมนิทานมหานิบาตชาดกเรื่องทศชาติ
CD141
การเจริญรูปคัพ๓-ไสยกสัตว์
CD166
ลีลากรรมสัตรีสมัยพุทธกาล

จากคุณ :- พระพีรพล อภินนฺโท Email : perananto-@hotmail.com [17 ธันวาคม 2547,19:45] IP : 203.150.217.118

 

 

    ความคิดเห็นที่ 21 : อนุโมทนาขอรับ ต้องการแผ่น CD รหัส
CD174
ธรรมนิยายเรื่อง พระอานนท์ พุทธอนุชา ผลงานโดย อ.วศิน อินทสระ
CD170
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ ( 2 แผ่น )
กรุณาส่ง
พระธวัชชัย สุธัมมญาณวุฑโฒ
วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

จากคุณ :- พระธวัชชัย Email : twcjj@thaimail.com [20 ธันวาคม 2547,20:06] IP : 203.150.217.112

 

 

    ความคิดเห็นที่ 22 : อนุโมทนาขอรับถวาย 1 ชุด

ส่งถึง
พระรำไพ วรลาโภ
วัดศรีสุขสำราญ บ้านฮางโฮง
ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร 47002

รหัสยืนยันตัวจริง : 999999

แผ่นที่ต้องการ
CD146
พระธรรมเทศนา โดย พระครูเกษมธรรมทัต ( สุรศักดิ์ เขมรํสี ) แผ่นที่ 1
CD161
พระธรรมเทศนา โดย พระครูเกษมธรรมทัต ( สุรศักดิ์ เขมรํสี ) แผ่นที่ 2
CD024
พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

จากคุณ :- โยม Email : โยม@โยมอุปัฏฐาก [21 ธันวาคม 2547,17:53] IP : 202.57.166.1

 

 

    ความคิดเห็นที่ 23 : ขอรับ CD
พระเจษฎา ปสนนจิตโต
วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนา)
41/14
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม 10230
รหัสยืนยันตัวจริง : 888888
แผ่นที่ต้องการ :
1-
รหัส CD115 เสียงอ่านหนังสือ มหาสติปัฏฐานสูตร
ผลงานจากผู้เขียน ดังตฤณ
2-
รหัส CD148 บรรยายพระอภิธรรม โดย อ.แนบ มหานีรานนท์ แผ่นที่ 2
3-
รหัส CD055 บรรยายพระอภิธรรม โดย อ.แนบ มหานีรานนท์ แผ่นที่ 1

จากคุณ :- พระเจษฎา ปสนนจิตโต Email : fishman@se-ed.net [22 ธันวาคม 2547,22:11] IP : 203.170.174.120

 

 

    ความคิดเห็นที่ 24 : อนุโมทนาบุญ

พระสันติ กุศลจิตฺโต
วัดอโศการาม ถนนสุขุมวิท
ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองฯ
จ.สมุทรปราการ 10280

ต้องการแผ่น
CD130
พระธรรมเทศนา หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ชุดธรรมปฎิบัติ
CD172
พระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์วัน อุตฺตโม
CD160
เสียงอ่านหนังสือ วิถีแห่งความรู้แจ้ง และประทีปส่องธรรม

จากคุณ :- Pra Kusachitto S. Email : aso_kusoljitto@hotmail.com [25 ธันวาคม 2547,00:11] IP : 203.150.32.176

 

 

    ความคิดเห็นที่ 25 : เข้ามาแล้วก็รับด้วยนะขออนุโมทนาขอบคุณ
พระสมนึก สุภทฺโท
วัดเมาะหลวง
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ
จ.ลำปาง 52220

ยืนยันระหัสตัวจริง999999
วีซีดี พระอรหันต์พลิกผ่ามือ

จากคุณ :- พระสมนึก Email : malers@sanook.com [28 ธันวาคม 2547,10:24] IP : 202.129.2.4

 

แจกครบตามจำนวน วันที่ 29 ธันวาคม 2547

 


Copyright © 2002 Cdthamma.com